Föreningen Sveriges Varv

Föreningen Sveriges Varv är en ideell intresse-organisation för samtliga privatägda varv i Sverige som i dag är verksamma med reparation, dockning, torrsättning och ombyggnad av handelsfartyg, för såväl kust- som oceanfart, samt avancerad nybyggnad och reparation av arbets-, passagerar- och övervakningsfartyg och -båtar för både statliga och privata ägare.

Föreningens medlemsföretag omsätter tillsammans nära 1,5 miljarder (2021) och sysselsätter mer än 2000 heltidsarbetande direkt och via underleverantörer.

 

Föreningen hjälper medlemsföretagen med bevakning och tolkning av nya myndighetskrav inklusive diskussioner med myndigheter, uppdatering av kontraktsvillkor och säkerhetsregler, studium av miljöfrämjande åtgärder, kontroll av försäkrings-villkor, samarbete med andra sjöfartsorganisationer, uppföljning av utvecklingen utomlands, m m samt ställer sin erfarenhet till förfogande för medlems-företagen i speciella frågor, marknadsföring, tvister och liknande.