Mottagning av fartygsavfall

2011-09-20

Under hösten 2011 har Föreningen besvarat frågeformulär från EU avseende erfarenheter av direktivet år 2000 beträffande omhändertagande av avfall och lastrester från fartyg. Föreningens och medlemsföretagens uppfattning är att direktivet i huvudsak fungerar väl i Sverige.