Medlemmar

Tenö Varv AB
 
Tenö Varv stod färdigt 1967 och har allt sedan dess servat svensk yrkessjöfart med kvalificerade underhålls- och reparationsarbeten. Varvet har varit i svenska statens ägo men har drivits som en egen resultatenhet inom Trafikverket Färjerederiet. Från och med den 1 april 2013 är ett konsortium bestående av Simrishamns Varv AB och Uudenkaupungin Työvene OY, Finland, ägare till Tenö Varv AB.

Vi arbetar fortsatt med att erbjuda och ytterligare utveckla marknadens främsta tjänster inom marint underhåll och reparation. Våra kunder skall möta engagerade medarbetare på ett välutrustat och modernt varv, som arbetar rationellt och kostnadseffektivt. Vårt mål är att Tenö Varv AB skall vara din prioriterade partner när det gäller kvalificerade varvsarbeten och arbeten på kajanläggningar och färjelägen. Och när varvet behöver komma till fartyget kör vi ut med vår välutrustade servicebil eller -båt och gör jobbet på plats, från Norrköping i söder till Öregrund i norr.

Tenö Varv AB:s verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001, för kvalitet enligt ISO 9001 och för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 samt AFS 2001:1.

För mer information på vår hemsida, KLICKA HÄR!