Medlemmar
RINDÖ MARINE AB

Rindö Marines verksamhet utgör idag ett marint industrihotell. Området ligger omedelbart syd om färjeläget för färjeleden Vaxholm-Rindö med infart från vändplanen. Under högtrafik morgon och eftermiddag går färjan var tionde minut, i övrigt under dagtid på vardagar var tjugonde minut.
Området är inhägnat och bevakat och omfattar 35000 kvm land med ett tiotal byggnader innehållande 4200 kvm verkstad, 600 kvm varmförråd, 700 kvm kallförråd och ca 500 kvm kontorsytor. Vattenområdet omfattar 28000 kvm och 500 m kajer med vattendjup mellan 1,5 m till 7 m. Slipen har en torrsättningskapacitet på 350 ton.
Varvsverksamheten inkl slipen och kajerna sköts av vår hyresgäst RINDÖVARVET AB.